fbpx

5 vragen over vastgoed in tijden van Corona en lockdown

Van in Blog met 1 Comment

5 vragen over vastgoed in tijden van Corona en lockdown

Welke  zijn de meeste gestelde vragen over vastgoed in deze tijden van corona en het “verplichte thuis blijven”?

Mag ik een woning bezoeken?

Vanaf 17 maart heeft de overheid beslist dat er verstrengde maatregels werden genomen en dat de vastgoedkantoren dicht moesten blijven.  Om het corona-virus tegen te gaan, wordt iedere burger verplicht om thuis te blijven en niet-essentiële verplaatsingen uit te stellen.

Een woning bezoeken valt ook onder de regel van niet-essentiële verplaatsingen en bovendien moeten we met zijn allen vermijden om met anderen in contact te komen.

Bezoeken zijn dus uitgesloten.

De woning is verkocht, kan de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend worden?

Door de verstrengde maatregels, mogen wij als vastgoedmakelaar geen klanten op kantoor ontvangen.  Om alsnog de verkoopovereenkomst te kunnen laten doorgaan, zijn er 2 opties.

Ofwel kan je de overeenkomst digitaal ondertekenen via een platform aangeboden voor vastgoedmakelaar.

Ofwel worden de overeenkomsten per post verstuurd en kan iedere partij afzonderlijk tekenen “vanuit zijn kot.”

Mijn woning is verkocht, mag ik de akte laten verlijden tijdens de lockdown?

Ik heb mijn woning verkocht en de onderhandse verkoopovereenkomst getekend  voor de Corona uitbraak.  Moet de akte binnen de 4 maanden verleden worden en mag ik bij de notaris gaan om de akte te ondertekenen?

Uiteraard gelden voor het notariaat dezelfde strenge maatregels als voor de vastgoedmakelaars en andere ondernemers van het land.  Alle afspraken worden uitgesteld tot een latere datum.  Doch laten de notaris in zeer uitzonderlijke gevallen toe, dat de akte op kantoor wordt verleden tijdens de lockdown en wordt er gebruik gemaakt van video conference gesprekken.  Er zal ook slechts één notaris aanwezig zijn bij de akte om het aantal personen te beperken en zich zo aan de veiligheidsmaatregels van van social distancing te kunnen houden.

Omwille van de corona crisis en de onvoorziene einddatum, heeft de regering beslist om allerlei steunmaatregelen toe te kennen, waaronder het uitstel van betaling van de registratiebelasting bij aankoop van een onroerend goed.

Mag de huurder zelf de betaling van zijn huur stopzetten?

De verhuurder verschaft het huurgenot aan zijn huurders, zoals contractueel is vastgelegd.   In ruil dient de huurder zijn contractuele plichten na te komen, door het betalen van de huurprijs op de afgesproken tijdstippen.

Omwille van de financiële crisis ten gevolge van het corona virus, kan de huurder zelf niet beslissen om de huurprijs niet meer te betalen.

Doch staat het de huurder vrij om met zijn verhuurder in gesprek te gaan om de mogelijkheid  aan te kaarten om  geheel of gedeeltelijk uitstel te verlenen van betaling van de huurgelden.

De verhuurder is niet verplicht om hiermee akkoord te gaan.  Indien de verhuurder toch akkoord gaat, is het  beter om deze regeling op papier te zetten teneinde  misverstanden of disputen te voorkomen achteraf.

Mijn huurcontract loopt ten einde, mag ik verhuizen? Mag ik een verlenging van mijn huurcontract eisen?

Je mag verhuizen tijdens de lockdown periode, maar je moet je weliswaar aan bepaalde regels houden.   Je mag je als gezin slechts laten bijstaan door één persoon.  Indien je beroep doet op een verhuisfirma, mag je zelf niet meehelpen.

De verhuurder kan instemmen met je vraag om langer te mogen blijven wonen in het pand.

Dit wordt schriftelijk geregeld als “bezetting ter bede”.   D.w.z. dat de verhuurder je een gunst of gebruiksrecht verleend om langer te kunnen blijven wonen.   Het is wel belangrijk om een bezettingsvergoeding af te spreken voor de resterende periode en niet een huurprijs, om te voorkomen dat een woningovereenkomst tot stand zou kunnen komen.

Kan de huuder een verlenging afdwingen?

Volgens de woninghuurwet kan je slechts in bepaalde uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte en corona virus  een verlening wegens buitengewone omstandigheden aanvragen.  Deze aanvraag dient te gebeuren ten laatste één maand voor het einde van de verhuurovereenkomst.   Vraag tijdig deze verlenging aan om problemen te voorkomen.

Share This